Palnik Palnik Palnik Palnik Palnik
Instalacje c.o.

Jaka jest przyczyna powstawania wilgoci w domu?

Najczęściej wilgoć przenika stare mury. To efekt tego, że dawniej budowano bez stosowanej dziś izolacji bitumicznej. Jednak spotyka się ją również w nowych obiektach.

Przyczyną mogą być np. wady techniczne systemów odprowadzających wody opadowe, jak również nieodpowiendni sposób zastosowania betonów i zapraw przy budownie, zmiany poziomu wody gruntowej lub nieprawidłowa ekspoloatacja pomieszczeń piwnicznych.

Problemem może być również źle ułożona folia na izolację (hydroizację) poziomą, rodzaj folii, to z czego ją wykonano i jak szczelnie ją ułożono.